Quest Info: Saudara Kandung - Unta Silk Sand hilang!

Quest Description

Unta Silk Sand telah melarikan diri dari peternakan dan menghilang. Ayo kita temukan Unta Silk Sand untuk tuan Saraman dan dapatkan 5 buah kotoran unta. Unta tersebut tidak mungkin pergi jauh.

Objectives

  • No objectives

Objective Rewards

  • No objective rewards