Quest Info: Bangkitnya Satan Morroc - Mengalahkan Satan Morroc!

Quest Description

Satan Morroc akhirnya didorong keluar dari Rune Midgard dan menghilang melalui ruang dan waktu. Kamu dapat melihat potongan-potongan yang mengapung dari ruang dimensi.

Objectives

  • No objectives

Objective Rewards

  • No objective rewards