Quest Info: Quest Ubah Job Generic

Quest Description

Perkumpulan Alchemist memperkenalkanmu pada De Bris, seorang Generic yang hebat dari Lighthalzen.

Objectives

  • No objectives

Objective Rewards

  • No objective rewards