Quest Info: Magician di dalam ice dungeon

Quest Description

Hamion, Guru dari Maheo, memintamu membawakan beberapa bahan untuk menghalau kekuatan sihir.
Bawakan 1 buah hammer, 5 buah Rough Wind dan 1 buah Blank Scroll.

Objectives

  • No objectives

Objective Rewards

  • No objective rewards