Quest Info: Quest Rubah Job Blacksmith

Quest Description

Selamat! Selamat kamu telah lulus semua ujian! Saya akan memeberikan izin untuk keahlian seni menempa.

Objectives

  • No objectives

Objective Rewards

  • No objective rewards