Quest Info: Quest Rubah Job Blacksmith

Quest Description

Selamat! Kamu telah lulus ujian kedua! Saya akan memberikan Saya akan memberikan Hammer of Blacksmith ini kepada kamu sebagai sertifikat.
Kembali ke Alteigen

Objectives

  • No objectives

Objective Rewards

  • No objective rewards