Quest Info: Memburu Bakonawa

Description

Kalahkan 15 Tikbalangs di Baryo Mahiwaga field.
Bicara kepada 'Young Fortune teller' di Malaya.

Objectives

Dropped items

  • No item dropped