Quest Info: Selentingan kabar, waktu dan Legenda

Description

Temui pendatang Malaya di barat laut hutan dan jalan ke bawah Wandering Merchant.
Bicara kepada 'Malaya Settler', barat laut dari hutan.

Objectives

  • No target

Dropped items

  • No item dropped