Quest Info: Lope dan Euridi - Janji yang dilanggar.

Description

Setelah merangkai petunjuk bersama-sama, Pitt mempunyai hubungan tentang apa yang terjadi pada Lope...

Objectives

  • No target

Dropped items

  • No item dropped