Quest Info: Quest Rubah Job Merchant

Quest Description

Dapatkan tes pergantian job setelah membayar 1000 zeny pada Perkumpulan Merchant. Tesnya, mengharuskan pemain untuk mengantarkan produk dari gudang, ke bekas Perkumpulan Swordman di Prontera, dan berikan pada Perwakilan Kafra di Prontera. Nomor seri produk akan diberikan oleh Ketua Mahnsoo.
Antarkan barang ke Prontera.

Objectives

  • No objectives

Objective Rewards

  • No objective rewards