Package: IG_CUTE_PET_BOX

Containers dari IG_CUTE_PET_BOX

Non-random / 100% didapatkan

Tidak ada

Item acak

Random-1

1x Buwaya Agimat Box2

Permanent

30x Honey Pastry

Permanent

30x Rainbow Cake

Permanent

30x Sesame Pastry

Permanent

10x AGI Biscuit Stick

Permanent

10x DEX Biscuit Stick

Permanent

10x INT Biscuit Stick

Permanent

10x LUK Biscuit Stick

Permanent

10x STR Biscuit Stick

Permanent

10x VIT Biscuit Stick

Permanent

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z