Quest Info: Kembalikan ingatan Professor Worm

Quest Description

Dapatkan Petal dari Dataran Bunga, kumpulkan 20 Stariform Mushroom dan temui Professor Worm.
Temui Professor Worm di Menara Bifrost lantai 4.

Objectives

  • No objectives

Objective Rewards