World Map idRO

yuno yuno_fild01 yuno_fild02 yuno_fild03 yuno_fild04 yuno_fild05 yuno_fild06 yuno_fild07 yuno_fild08 yuno_fild09 yuno_fild10 yuno_fild11 yuno_fild12 einbroch einbech ein_fild01 ein_fild02 ein_fild03 ein_fild04 ein_fild05 ein_fild06 ein_fild07 ein_fild08 ein_fild09 ein_fild10 lighthalzen lhz_fild01 lhz_fild02 lhz_fild03 hugel hu_fild01 hu_fild02 hu_fild03 hu_fild04 hu_fild05 hu_fild06 hu_fild07 odin_tem01 odin_tem02 odin_tem03 rachel ra_temple ra_fild01 ra_fild02 ra_fild03 ra_fild04 ra_fild05 ra_fild06 ra_fild07 ra_fild08 ra_fild09 ra_fild10 ra_fild11 ra_fild12 ra_fild13 veins ve_fild01 ve_fild02 ve_fild03 ve_fild04 ve_fild05 ve_fild06 ve_fild07 aldebaran alde_gld mjolnir_01 mjolnir_02 mjolnir_03 mjolnir_04 mjolnir_05 mjolnir_06 mjolnir_07 mjolnir_08 mjolnir_09 mjolnir_10 mjolnir_11 mjolnir_12 geffen glast_01 gef_fild00 gef_fild01 gef_fild02 gef_fild03 gef_fild04 gef_fild05 gef_fild06 gef_fild07 gef_fild08 gef_fild09 gef_fild10 gef_fild11 gef_fild12 gef_fild13 gef_fild14 prontera prt_monk izlude izlu2dun prt_fild00 prt_fild01 prt_fild02 prt_fild03 prt_fild04 prt_fild05 prt_fild06 prt_fild07 prt_fild08 prt_fild09 prt_fild10 prt_fild11 payon pay_arche pay_gld alberta alb2trea tur_dun01 tur_dun01 pay_fild01 pay_fild02 pay_fild03 pay_fild04 pay_fild05 pay_fild06 pay_fild07 pay_fild08 pay_fild09 pay_fild10 pay_fild11 morocc moc_ruins moc_fild01 moc_fild02 moc_fild03 moc_fild07 moc_fild11 moc_fild12 moc_fild13 moc_fild16 moc_fild17 moc_fild18 moc_fild19 moc_fild20 moc_fild21 moc_fild22 cmd_fild01 cmd_fild02 cmd_fild03 cmd_fild04 cmd_fild05 cmd_fild06 cmd_fild07 cmd_fild08 cmd_fild09 umbala um_fild01 um_fild02 um_fild03 um_fild04
Server Renewal memiliki Rates: Base EXP & Job 100% + 200%. Misal EXP normal (lihat referensi iROWiki) adalah 1.000, maka pemain NORMAL akan mendapatkan EXP sebesar 3.000 (1.000 + 2.000). Ketika ditambahkan dengan Battle Manual maka EXP yang didapat adalah 3.500 (1.000 + 2.000 + 500). Apabila dalah Premium Service, menjadi 4.500 (1.000 + 2.000 + 500 + 1.000).