Quest Info: Quest Rubah Job Merchant

Quest Description

Dapatkan tes pergantian job setelah membayar 1000 zeny pada Perkumpulan Merchant. Tesnya, mengharuskan pemain untuk mengantarkan produk dari gudang, berikan pada Java Dullihan, si pembuat Dye di Morroc. Nomor seri produk akan diberikan oleh Ketua Mahnsoo.
Antarkan barang pada pembuat Dye di Morroc.

Objectives

  • No objectives

Objective Rewards

  • No objective rewards