Daftar Item - 1 dari 24 Halaman - Total 578 Items

Item List

  ID Display Name Jenis Sub Jenis Req. Lv Berat Harga Beli Harga Jual
12281 12281 12281 Consumable 1 15,0 20 z 10 z
12971 12971 12971 Cash 1 1,0 20 z 10 z
12972 12972 12972 Cash 1 1,0 20 z 10 z
12973 12973 12973 Cash 1 1,0 20 z 10 z
12974 12974 12974 Cash 1 1,0 20 z 10 z
12975 12975 12975 Cash 1 1,0 20 z 10 z
12976 12976 12976 Cash 1 1,0 20 z 10 z
12977 12977 12977 Consumable 1 1,0 2 z 1 z
12978 12978 12978 Consumable 1 1,0 2 z 1 z
12979 12979 12979 Consumable 1 1,0 2 z 1 z
12980 12980 12980 Consumable 1 1,0 2 z 1 z
12981 12981 12981 Consumable 1 1,0 2 z 1 z
12982 12982 12982 Consumable 1 1,0 2 z 1 z
13052 13052 13052 [0] Senjata Belati 1 50,0 0 z 0 z
13425 13425 13425 [0] Senjata Pedang 1-Tangan 1 50,0 0 z 0 z
13507 13507 13507 Cash 1 1,0 20 z 10 z
13681 13681 13681 Cash 1 1,0 20 z 10 z
1374 1374 1374 [0] Senjata Kapak 2-Tangan 1 0 2 z 1 z
13862 13862 13862 Cash 1 1,0 20 z 10 z
13875 13875 13875 Cash 1 1,0 20 z 10 z
16006 16006 16006 [0] Senjata Gada 1 50,0 0 z 0 z
5098 5098 5098 [0] Armor Pentutup Kepala 50 40,0 20 z 10 z
5203 5203 5203 [0] Armor Pentutup Kepala 1 20,0 20 z 10 z
5343 5343 5343 [1] Armor Pentutup Kepala 60 50,0 0 z 0 z
7227 7227 7227 Event 1 1,0 0 z 0 z

Quick Filter
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z