Daftar Item - 1 dari 10 Halaman - Total 237 Items

Item List

  ID Display Name Jenis Sub Jenis Req. Lv Berat Harga Beli Harga Jual
10?? ?좊Ъ?곸옄 22884 10?? ?좊Ъ?곸옄 Consumable 1 10,0 10 z 5 z
10?? ?좊Ъ?곸옄 22859 10?? ?좊Ъ?곸옄 Consumable 1 10,0 10 z 5 z
12240 12240 12240 Consumable 1 20,0 20 z 10 z
12244 12244 12244 Consumable 1 20,0 20 z 10 z
12701 12701 12701 Consumable 1 1,0 0 z 0 z
13552 13552 13552 Cash 1 1,0 20 z 10 z
13797 13797 13797 Cash 1 1,0 20 z 10 z
13865 13865 13865 Cash 1 1,0 20 z 10 z
13879 13879 13879 Cash 1 1,0 20 z 10 z
13890 13890 13890 Cash 1 1,0 20 z 10 z
14526 14526 14526 Consumable 1 1,0 0 z 0 z
5807 5807 5807 [0] Armor Pentutup Kepala 50 10,0 20 z 10 z
7843 7843 7843 Event 1 0 0 z 0 z
?? ?띿쓽 ?≪?? 諛섏?? 25180 ?? ?띿쓽 ?≪?? 諛섏?? Event 1 0 0 z 0 z
?≪?? ?? 二쇰㉧?? 22876 ?≪?? ?? 二쇰㉧?? Consumable 1 0 0 z 0 z
?≪?? ?곕즺?? 6962 ?≪?? ?곕즺?? Event 1 10,0 10 z 0 z
?≪?? ?먭굔 5408 ?≪?? ?먭굔 [0] Armor Pentutup Kepala 1 0 0 z 0 z
?≪?? ?섑샇?? 愿? 18983 ?≪?? ?섑샇?? 愿? [1] Armor Pentutup Kepala 170 10,0 10 z 5 z
?≪?? ?쇰)臾대뒳 ?좊겮?꾨뱶 18984 ?≪?? ?쇰)臾대뒳 ?좊겮?꾨뱶 [1] Armor Pentutup Kepala 170 10,0 10 z 5 z
?≪?? ?쒕씪?대쾭 諛대뱶 18973 ?≪?? ?쒕씪?대쾭 諛대뱶 [1] Armor Pentutup Kepala 170 10,0 10 z 5 z
?≪?? ?쒕씪?대쾭 諛대뱶(?몃옉) 18974 ?≪?? ?쒕씪?대쾭 諛대뱶(?몃옉) [1] Armor Pentutup Kepala 170 10,0 10 z 5 z
?≪?? 堉덉쓽 ?쒗겢由? 18982 ?≪?? 堉덉쓽 ?쒗겢由? [1] Armor Pentutup Kepala 170 10,0 10 z 5 z
?≪?? 愿묒꽍 ?곸옄 12609 ?≪?? 愿묒꽍 ?곸옄 Consumable 1 10,0 20 z 10 z
?≪?? 愿묒꽍 ?곸옄 12816 ?≪?? 愿묒꽍 ?곸옄 Consumable 60 0 0 z 0 z
?≪?? 洹몃┝?? 怨듭옉 18975 ?≪?? 洹몃┝?? 怨듭옉 [1] Armor Pentutup Kepala 170 10,0 10 z 5 z