Daftar Item - 1 dari 13 Halaman - Total 316 Items

Item List

  ID Display Name Jenis Sub Jenis Req. Lv Berat Harga Beli Harga Jual
11704 11704 11704 Barang Konsumsi Item Penyembuh 1 1,0 2 z 1 z
12233 12233 12233 Barang Konsumsi Item Penyembuh 1 20,0 20 z 10 z
13602 13602 13602 Cash 1 1,0 20 z 10 z
13603 13603 13603 Cash 1 1,0 20 z 10 z
13651 13651 13651 Cash 1 1,0 20 z 10 z
13781 13781 13781 Cash 1 1,0 20 z 10 z
13800 13800 13800 Cash 1 1,0 20 z 10 z
13815 13815 13815 Cash 1 1,0 20 z 10 z
14569 14569 14569 Consumable 1 1,0 0 z 0 z
1735 1735 1735 [0] Senjata Busur 1 0 20 z 10 z
2640 2640 2640 [0] Armor Aksesoris 1 20,0 40.000 z 20.000 z
5330 5330 5330 [0] Armor Pentutup Kepala 1 0 1 z 0 z
7559 7559 7559 Event 1 0 0 z 0 z
7742 7742 7742 Event 1 1,0 2 z 1 z
9032 9032 9032 Telur Pet Telur Pet 1 0 20 z 10 z
?? ?щ쭅 紐⑥옄 18785 ?? ?щ쭅 紐⑥옄 [1] Armor Pentutup Kepala 10 60,0 20 z 10 z
?? ?덉슦 6902 ?? ?덉슦 Event 1 0 10 z 5 z
?? 吏??곸씠 6903 ?? 吏??곸씠 Event 1 0 10 z 5 z
?μ뒪?? 移대뱶 27012 ?μ뒪?? 移대뱶 Enhancement Stone 1 1,0 20 z 10 z
?μ븻?? 移대뱶 27013 ?μ븻?? 移대뱶 Enhancement Stone 1 1,0 20 z 10 z
?щ뀗?? 移댄??瑜? 28008 ?щ뀗?? 移댄??瑜? [1] Senjata Katar 160 180,0 20 z 10 z
?щ줈?ㅼ빱 G. ?섏씠?? 移대뱶 27331 ?щ줈?ㅼ빱 G. ?섏씠?? 移대뱶 Enhancement Stone 1 1,0 20 z 10 z
?щ줈?ㅼ빱 移대뱶 27330 ?щ줈?ㅼ빱 移대뱶 Enhancement Stone 1 1,0 20 z 10 z
?щ쭅 耳??댄겕 紐⑥옄 5590 ?щ쭅 耳??댄겕 紐⑥옄 [0] Armor Pentutup Kepala 1 20,0 20 z 10 z
?ㅻ━?몄툩?? 28764 ?ㅻ━?몄툩?? [2] Senjata Belati 100 100,0 20 z 10 z