Quest Info: Memburu Bakonawa

Description

Mengatur perangkap. Laporkan kembali kepada Chief.
Bicara kepada 'Chief' di Malaya.

Objectives

  • No target

Dropped items

  • No item dropped