Quest Info: Memburu Bakonawa

Quest Description

Mengatur perangkap. Laporkan kembali kepada Chief.
Bicara kepada 'Chief' di Malaya.

Objectives

  • No objectives

Objective Rewards

  • No objective rewards