Quest Info: Memburu Bakonawa

Quest Description

pergi temui Unfriendly Worker di Baryo Mahiwaga field di dekat Port Malaya entrance untuk memasang jebakan bersama.
Periksa sekitar 'Unfriendly Worker' di Baryo Mahiwaga field.

Objectives

  • No objectives

Objective Rewards

  • No objective rewards