Quest Info: Selentingan kabar, waktu dan Legenda

Quest Description

Temui pendatang di desa Baryo Mahiwaga dan jalan ke bawah Wandering Merchant.
Bicara kepada 'Malaya Settler' di desa Baryo Mahiwaga.

Objectives

  • No objectives

Objective Rewards

  • No objective rewards