Quest Info: Selentingan kabar, waktu dan Legenda

Description

Temui pendatang di desa Baryo Mahiwaga dan jalan ke bawah Wandering Merchant.
Bicara kepada 'Malaya Settler' di desa Baryo Mahiwaga.

Objectives

  • No target

Dropped items

  • No item dropped